SK BATU TUJUH

Email : skbtprk@yahoo.com

Enrolmen Tahun 2011

Kelas

Asli

Melayu

India

Jum.

Islam

L

P

L

P

L

P

L

P

Pra. Sek.

24

20

2

0

1

0

47

2

1

Tahun 1

35

34

2

1

0

1

73

3

0

Tahun 2

45

41

2

0

0

0

88

1

1

Tahun 3

32

56

2

0

0

0

90

0

2

Tahun 4

52

42

1

1

0

0

96

3

1

Tahun 5

35

41

0

0

0

0

76

1

1

Tahun 6

44

46

0

0

0

0

90

3

1

Jumlah

267

279

9

2

1

1

560

13

6

Keputusan Ujian Percubaan UPSR 2010

 

TOV (%)

 

AWAL

TAHUN (%)

 

PTGHAN

 TAHUN (%)

 

PERCUBAAN

(%)

 

TARGET

(%)

 

3

 

 

3.33

 

8

 

8.89

 

8

 

8.89

 

3

 

3.3

 

25

 

27.7